Kullanım Koşulları


ÜYELİK KAPSAMI

Yardımcı Akademi üyeliği, Nakkaş Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti’nin fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ÜYELİK TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YILLIK eğitim içeriklerinin kullanıcı haklarını kapsar.

Bu kullanma hakkı, kullanıcı tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli – bedelsiz kiralanamaz, satılamaz.

ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANAN HİZMETLER

Kullanıcı tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sınırları dâhilinde;
Soru çözüm yayınları
Video anlatımlar
Testler
Sınavlar
Ölçme-değerlendirme ve raporlama
Rehberlik yayınları
Rehberlik videoları ve yazıları,
Kütüphane altında toplanmış video, interaktif materyalleri kapsamakta olup
NAKKAŞ, haber vermeksizin içerikte değişiklik yapabilir.

GENEL KULLANIMA AİT ŞARTLAR;

Diğer şartlar www.yardimciakademi.com internet sitesinde bulunan üyelik sözleşmesinde yer alan sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir;

9.1 KULLANICI, bu sözleşme kapsamında alacağı hizmetleri bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemez. KULLANICI, herhangi bir üçüncü şahsa şifresini açıklaması veya kullandırması halinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisi sorumludur, NAKKAŞ’ ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu hiçbir şekilde bulunmamaktadır. KULLANICI bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinde NAKKAŞ tarafından üyeliği ve şifresi iptal edilecek ve sözleşme tek taraflı olarak hiçbir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedilecektir.

9.2 Teslim alınan aktivasyon kartının hasarsız ve sağlam olduğu kontrol edilmeli ve hasarlı olması halinde derhal NAKKAŞ’ a bildirilmeli hatta mümkünse bu durum teslimat sırasında tutanakla tespit ettirilmelidir. Teslim alındıktan sonra iki (2) gün içinde herhangi bir ihbarda bulunulmadığı takdirde aktivasyon kartının hasarsız ve sağlam olarak teslim alındığı kabul edilecektir. Sözleşmeye uygun şekilde ihbarda bulunulması halinde arızalı kart NAKKAŞ tarafından (30 günlük ifa süresi içerisinde) yenisi ile değiştirilecektir. İki günlük süreyi aşan ihbarlar hiçbir şekilde geçerli kabul edilmeyecektir. Teslimden sonra aktivasyon kartının özenle korunması borcu, KULLANICI’ ya aittir. Eğer Kart üzerinde belirtilen kullanım süresi içerisinde aktivasyon kartı herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelirse bu durumda KULLANICI, kart bedelini ödeyerek NAKKAŞ’ tan yeni kart temin edebilir